ZWIEKSZONA WRAZLIWOSC

ZWIĘKSZONA WRAŻLIWOŚĆ Surowica krwi odbiałczona nie wywołuje opisanych objawów, dlatego też działanie surowicy nieodbiałczonej jest związane z zawartym w niej białkiem, czyli białko surowicy jest antygenem wyzwalającym objawy chorobowe, B. ZWIĘKSZONA WRAŻLIWOŚĆ Jak widzimy z opisu doświadczenia w ustroju zwierzęcym powstały pewne zmiany w oddziaływaniu na powtórne wprowadzenie białka. Zmiany te przejawiały się w zwiększonej wrażliwości na białko. Powstała więc zwiększona wrażliwość, czyli uczulenie na powtórne wprowadzenie białka i ustrój oddziaływa na nie wstrząsem. Zjawisko zwiększonej wrażliwości ustroju na działanie antygenu wyzwalającego chorobę nazywa się alergią, najwyższym zaś napięciem stanu wrażliwości jest anafilaksja, przejawiająca się we wstrząsie alaktycznym. Alegia, czyli zwiększona wrażliwość ustroju wiąże się ściśle z jego uodpornieniem na działanie antygenu, to jest ciała wyzwalającego chorobę, i poprzedza często odporność ustroju. Po przebyciu bowiem okresu wrażliwości powstaje zawsze odporność. Alergia obejmuje więc zarówno odporność jak i nadwrażliwość i jest pojęciem ogólnym, obejmującym wszelkie zmienione oddziaływanie ustroju na antygeny innego rodzaju pochodzenia zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego. [podobne: menoplant, hederasal syrop, gardimax syrop ]

Powiązane tematy z artykułem: gardimax syrop hederasal syrop menoplant