zespól grr. chlonnych zbiera chlonke z pluc oraz z oplucnej trzewnej

– Grr. chł. przyportowe (lmphgl. periaorticae) towarzyszą aorcie wzdluź całej klatki piersiowej i jamy brzusznej. 16. – Gr r. chł. biodrowe (lmphgl. iliacae) znajdują się w okolicy początku t. biodrowej zewn. 17. – Gr r. chł. podbrzuszne (lmphgl. hypoastricae) towarzyszą t. podbrzusznej, zbierając chłonkę głównie z narządów płciowych wewnętrznych. 18. – Gr r. chł. przytrzewne (lmphgl. coeliacae) otaczają zwartą masą punkt odejścia t. trzewnej od aorty. 19. – Gr r. chł. wątrobne (lmphgl. hepaticae) są umieszczone we wnęce wątrobnej (porta hepatis) i zbierają chłonkę z naczyń chłonnych wątroby. 20. – Gr . chł. śledzionowe (lmplgl. lienales) towarzyszą t. śledzionowej, ześrodkowując się głównie w obrębie wnęki śledzionowej. 21. – Gr r. chł. okołożołądkowe (lmphgl. perigastricae) występują w zmiennej ilości wzdłuż małej i wielkiej krzywizny żołądka. Wykazują one łączność zarówno z grr. sieciowymi, jak i z grr. chł. dwunastniczymi (lmp/zgl. duodenales). 22. -G r r. chłonne sieciowe (lmphgl. omentales) są umieszczone w sieci większej, a także w żołądkowo-śledzionowym (lig. gastrolienale). 23. – G rr. chł. krezkowe (Lmphgl. mesentericae} stanowią niezwykle ważny zespół należący do jelita (zarówno cienkiego, jak i okrężnicy), umieszczony między obiema błaszkami krezki jelitowej. O liczbie ich niech świadczy fakt, że u konia w krezce okrężniczej znaleziono 6000 oddzielnych grr. chłonnych. [więcej w: malvita grodzisk mazowiecki terapia, gardimax syrop, malvita grodzisk mazowiecki ]

Powiązane tematy z artykułem: gardimax syrop malvita grodzisk mazowiecki prostacare plus