Uklad zylny serca

Układ żylny serca (venae cordis}. Krew ze ścian serca spływa do prawego przedsionka – ż. sercową wielką I ż. średnimi i najmniejszymi. Żyła sercowa wielka(Y. cordis magna) zbiera krew głównie ze ścian komory lewej. Rozpoczyna się ona – gałęzią zstępującą (ram. us descendene) w pobliżu wierzchołka serca, po czym ciągnie się wzdłuż rowka podłużnego brzusznego, przechodząc na poziomie rowka wieńcowego w – gałąź okalającą (ramus circumflexue), która, zagiąwszy się o lewą krawędź serca, przedostaje się na powierzchnię grzbietową serca. W rowku wieńcowym gałąź zstępująca otrzymuje gałąź dopływową – ż. sercową średnią (Y. cardis media), przebiegającą wzdłuż rowka podłużnego grzbietowego i już jako – ż. sercowa wielka (Y. cardis magna) tworzy niewielkie rozszerzenie – zatokę wieńcową ( sinus ooronarius), uchodzącą do prawego przedsionka tuż pod ujściem Ż. czczej tylnej (Y. caya post. ), W miejscu ujścia może występować szczątkowa – zastawka zatoki wieńcowej (valruia sinus coronarii Thebesii). Z ż. sercowe średnie i najmniejsze (11. cerdis media e et minimae) zbierają krew ze ścian prawej komory oraz ze ścian przedsionków, po czym uchodzą do jamy przedsionka prawego szeregiem ujść samoistnych. [więcej w: womp płock, apap w ciazy, urovita chorzów ]

Powiązane tematy z artykułem: apap w ciazy urovita chorzów womp płock