tetnica sródstopowa podeszwowa gleboka przysrodkowa

Od łuku tego odchodzą t. śródstopowa podeszwowa głęboka przyśrodkowa (a. metatarsea plantarie prof. med. ) i t. śródstopowa podeszwowa głęboka boczna (a. metatarsea plantaris prof. lat. ), które po zespoleniu się z t. śródstopową grzbietową boczną (a. metatarsea dors. lat. ) tworzą ostatecznie dwie symetryczne – t t. palcowe(aa. digitales), unaczyniające narząd kopytowy. Unaczynienie stopy. Podobnie jak na ręku, rozróżniamy i tutaj dwie sieci tętnicze: – sieć tętniczą grzbietową(rete arteriale dors. ) i –sieć tętniczą podeszwową (rete arteria le plant. ), z których sieć podeszwowa jest znacznie lepiej rozwinięta. Układ tętniczy strony podeszwowej stopy u świni. Obydwie sieci cechuje wybitna dążność do tworzenia licznych zespoleń, ułatwiających swobodny dopływ krwi we wszelkich warunkach mechanicznego obciążenia stopy. Unaczyniają one tkanki stępu i śródstopia, a wreszcie ześrodkowują się w t t . palcowych właściwych (aa. digitales propriae), zaopatrujących odcinki najbardziej wystawione na ochłodzenie. [przypisy: zinalfat cena warszawa, zinalfat cena, hederasal syrop ]

Powiązane tematy z artykułem: climea test menopauzalny hederasal syrop zinalfat cena