Ogól naczyn chlonnych

Ogół naczyń chłonnych zbiera się wreszcie w dwu wielkich naczyniach, którymi są: – przewód piersiowy oraz –pień chłonny prawy. Przewód piersiowy (ductus thoracicus) jest kolektorem chłonki trzew jamy piersiowej, brzusznej i miednicznej, kończyn tylnych, lewej połowy głowy i szyi i wreszcie kończyny przedniej lewej. Rozpoczyna się on workowatym rozszerzeniem – zbiornikiem chłonnym(cysterna chyli), umieszczonym w okolicy pierwszych kręgów lędźwiowych, na prawo od aorty, między filarami lędźwiowymi przepony. Stąd przewód piersiowy podąża ku przodowi, do wnętrza klatki piersiowej, gdzie układa się po stronie prawej ż. czczej tylnej i wreszcie po dojściu do wpustu klatki piersiowej tworzy łuk, wciskający się między tchawicę i t. podobojczykową lewą, by ujść do ż. czczej przedniej. Wzdłuż całego przewodu piersiowego widnieją zastawki, a kilka z nich, umieszczonych w miejscu ujścia, uniemożliwia wtargnięcie krwi żylnej do wnętrza przewodu. Przewód chłonny prawy (ductus f:ymphaticus dexter) jest znacznie cieńszy od przewodu piersiowego, gdyż zbiera chłonkę jedynie z kończyny przedniej prawej i z prawej połowy głowy i szyi. Uchodzi on również do ż. czcze) przedniej w sąsiedztwie ujścia żż. jarzmowych. [przypisy: duracef antybiotyk, urovita chorzów, dentus szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: dentus szczecin duracef antybiotyk urovita chorzów