Grr. chlonne krezkowe

Grr. chłonne krezkowe pracują w ścisłym związku z grudkami iz płytkami chłonnymi, umieszczonymi w obrębie ścian jelita. Naczynia chłonne łączące je pełnią ważną funkcję odprowadzania z jelit tłuszczów pod postacią zawiesiny, nadającej chłonce wygląd mlekowaty (chylus f). 24. – Gr r. chł. przyślepe (lmphgl. coecales) stanowią część gruczołów krezkowych należących specjalnie do okolicy jelita ślepego. 25. – Gr r. chl. prostnicze (lmphgl. rectales) oraz – gr r. chI. odbytnicze (lmphgl. anales) zbierają chłonkę z końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Rozumie się samo przez się, że powyższy wykaz może być uważany jedynie za ogólnikowy, gdyż zasadniczo każdy ssak posiada swoisty stan rzeczy, nie nadający się do syntetycznego ujęcia. Na zakończenie kilka słów o tzw. –gruczołach krwiochłonnych (glae. haemolyrnphaticae). Gruczoły te, występujące jedynie u Przeżuwaczy, wykazują budowę zwykłych gruczołów chłonnych, skutkiem jednak uwstecznienia naczyń doprowadzających i odprowadzających oraz nawiązania ściślejszej łączności z nn. krwionośnymi przyjęły charakter pokrewny śledzionie. Występują one głównie w sąsiedztwie aorty i pełnią prawdopodobnie rolę ośrodków, w których podlegają zagładzie erytrocyty. Zbliżonymi do gruczołów chłonnych zwykłych są tzw. – gr r. chłonne czerwone, występujące u wielu ssaków; charakteryzuje je obecność erytrocytów, pochodzących z zatok chłonnych. G. [hasła pokrewne: hederasal syrop, asentra ulotka, grzybica strzygąca ]

Powiązane tematy z artykułem: asentra ulotka grzybica strzygąca hederasal syrop