Wstrzas u zwierzat i ludzi

Rodzaje wstrząsu W zależności od stopnia uczulenia na drugą dawkę surowicy dzielimy wstrząs, powstający po wprowadzeniu drugiej dawki surowicy, na ostry, podostry i przewlekły. We wstrząsie ostrym objawy wyżej przytoczone- występuje w postaci gwałtownej, z prawie natychmiastową śmiercią, w ostrym zaś wszystkie objawy są, słabiej wyrażone i występuje okresowe, naprzemienne zmienianie się objawów pobudzenia i spokoju zwierzęcia, świnka morska zaś ginie po 1-2 godzinach. Przy wstrząsie przewlekłym objawy wstrząsu u świnki morskiej rozwijają się bardzo powoli, są słabo wyrażone, niektóre zaś z nich wcale nie występuj ą zwierzę ginie dopiero po 24 godzinach lub pozostaje przy życiu. 3. Wstrząs u zwierząt i ludzi U zwierząt obraz wstrząsu zmienia się w zależności od tego, które narządy najbardziej są dotknięte. W związku z tym można wyodrębnić 4 typy, wstrząsu u różnych zwierząt po powtórnym wprowadzeniu surowicy: l) u morskich świnek cechuje się zjawiskami skurczowymi mięśni gładkich, 2) u królików wstrząs cechuje się skurczem tętnic płucnych, 3) u psów zaburzeniami w wątrobie – wzmożonej przepuszczalności naczyń, które są porażone, czego wyrazem jest znaczny spadek ciśnienia krwi, Po przejściu wstrząsu powstaje trwała odporność na wprowadzenie tej samej surowicy, przy czym nawet wstrzyknięcie większej jej ilości nie wywołuje już wstrząsu. [hasła pokrewne: apap w ciazy, provivo lublin, malvita grodzisk mazowiecki ]

Powiązane tematy z artykułem: apap w ciazy malvita grodzisk mazowiecki provivo lublin