trzew jamy miednicznej.

U Equidae obydwie tt. palcowe zespalają się wzajemnie w obrębie narządu kopytowego, tworząc znany nam już – łuk końcowy(arcus terminalis). Zachowanie się jego jest zupełnie analogiczne do tego, jakie występuje w kończynie przedniej. T. podbrzuszna(a. hypogastrica) – T. Podbrzuszna(a. hypogastrica), zwana niekiedy – t. biodrową wewn. (a. iliaca int. ), jest drugą tętnicą pochodną odcinka końcowego aorty. Niebawem po swym odejściu dzieli się ona na szereg gałęzi, udających się głównie do trzew jamy miednicznej. 1) – T. pępkowa (a. umbilicatis), silnie wykształcona u płodu, udaje się wraz z pępowiną do łożyska, dostarczając mu krwi zanieczyszczonej, odtlenionej, pełni więc rolę żyły. Zaraz po urodzeniu się ssaka t. pępkowa ulega uwstecznieniu, przeistaczając się na większym obszarze w – więzadło pępkowe boczne (lig. umbilicale lat. ), ciągnące się od pęcherza moczowego do pępka. Od części nie podlegającej uwstecznieniu odchodzą gałęzie następujące: a) – T. nasieniowodowa(a. defereraia- lis), występująca jedynie u samców, dołącza się do nasieniowodu (ductus deferene), unaczyniając jego ściany, a ponadto, zespalając się z t. nasienną wewn. (a. spermatica int. ), bierze udział, choć w stopniu nieznacznym, w odżywianiu jądra i najądrza 1). b)-T. maciczna średnia (a. utelina media) stanowi u samic odpowiednik t. nasieniowodowej samców. [więcej w: hederasal syrop, apap w ciazy, masc na siniaki ]

Powiązane tematy z artykułem: apap w ciazy hederasal syrop masc na siniaki