Terapia uzależnień w praktyce psychologa.

Substancje odurzające praktycznie znajdziemy wszędzie. To nie tylko przypadki ciężkie, ale także te uważane za lekkie, czyli kawa czy cukier. Powszechnie najczęściej występującym jest alkohol. Uznaje się to za chorobę chroniczną, a celem leczenia jest, aby osoba taka radziła sobie bez niego, potrafiła utrzymać abstynencję, funkcjonowała prawidłowo w życiu. Leczenie takiej osoby dzieli się na trzy etapy: detoksykacja, terapia podstawowa oraz pogłębiona. Psycholog poznań uznaje „detoks” za część, która ma na celu wzbudzać motywację do leczenia nałogu. To oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Placówka medyczna skupiona jest na eliminacji z organizmu alkoholika skutków czy powikłań zatrucia substancją. Terapia podstawowa posiada takie fazy, jak: dużą intensywność zajęć, przewaga spotkań grupowych, schematyczny przebieg zajęć. Najważniejszym i tym samym kulminacyjnym momentem w leczeniu pacjentów uzależnionych jest wtedy, gdy przyzna się on do tego, że jest uzależniony. Kolejnym takim czasem niezwykle przełomowym nazywa się moment, w którym osoba taka chce się leczyć, nie jest do tego zmuszana, tylko czuje taką potrzebę.

Leczenie onkologiczne to nie tylko chemioterapia.

Psychoonkologia to terapia dotycząca osób cierpiących na chorobę nowotworową. Jest to nie tylko leczenie samych chorych, ale także obejmuje zajęcia ukierunkowane dla rodziny i osoby bliskie. W ten sposób dochodzi do rozważania głównych zagadnień związanych z doświadczeniami onkologicznymi, zachęca się do wprowadzenia w życie wszechstronnego programu zdrowotnego. Psycholog poznań zaprasza innych doświadczonych specjalistów, dzięki którym dzielą się oni swoją wiedzą i umiejętnościami. Warto pytać, nie bać się, ponieważ to daje istotną władzę nad lękiem. Program taki obejmuje komplet materiałów dydaktycznych, możliwość indywidualnych konsultacji, program rehabilitacyjno-wypoczynkowy, noclegi, opiekę animatora kultury, a także plan terapeutyczny. Podczas zajęć ważna jest atmosfera oraz warunki, w jakich one się odbywają. Niejednokrotnie sprawia to, że w ten sposób pacjenci są bardziej otwarci i cały proces usprawniania cieszy się dobrymi wynikami uzyskanymi w krótszym czasie, niż zakładamy na początku.