Siec tetnicza podeszwowa stopy tworza

W utworzeniu –sieci tętniczej grzbietowej stopy biorą udział: t. grzbietowa stopy (a. dorealis pedis), pochodząca od t. piszczelowej przedniej, a ponadto u Fissipedia – gałąź grzbietowa t. dostopowej (ramus dors. a. saphena. Sieć tętniczą podeszwową stopy tworzą:- t. dostopowa (a. saphena), – t. piszczelowa tylna (a. tibialis post. ) t. piszczelowa przednia (a. tibialis ant. ). Udział tych tętnic nie jest u wszystkich ssaków jednakowy. Podczas gdy u Canidae, Suidae i Boridae prymat dzierży niepodzielnie t. dostopowa, to u Hominidae takim pierwszeństwem odznacza się t. piszczelowa tylna, a u Equidae sieć podeszwową stopy tworzą t. piszczelowa przednia i tylna. W ten zatem, czy też w inny sposób powstają w przestrzeniach międzykostnych śródstopia – t t. śródstopowe grzbietowe (a. metatarseae dors. ) oraz – t t. śródstpowe podeszwowe(aa. metatarseae plant. ), które, łącząc się w części dolnej śródstopia, dają początek – t t. palcowym wspólnym (aa. digit. comm. ), Każda z tt. palcowych wspólnych. dzieli się u podstaw palców na dwie – t t. palcowe (aa. digitales}, unaczyniające powierzchnie boczne odpowiednich palców. [przypisy: menoplant, daniel dziorek instagram, przychodnia domagalskiego radom ]

Powiązane tematy z artykułem: daniel dziorek instagram menoplant przychodnia domagalskiego radom