przechodzenie drobnych tetniczek

W tych punktach ciała, w których może łatwo zachodzić ochłodzenie, a więc np. w opuszkach palców, w płytce nosowo wargowej oraz w ogonie, stwierdzamy przechodzenie drobnych tętniczek w naczynia żylne bezpośrednio, bez współudziału sieci włoskowatej. Długość naczynia włoskowatego wynosi 0,5 – 1 mm, a j go średnica 8 – 10 Dzięki działalności pericytów średnica naczyń włoskowatych podlega ustawicznym zmianom, zarówno in plus, jak i in minus. Stwierdzono, że opór, jaki napotyka poruszająca się ciecz w tak drobnych naczyniach, zależy od długości naczynia , od lepkości cieczy , a zwłaszcza od średnicy naczynia, mierzonego promieniem w potędze czwartej. Z powyższego wzoru wynika jasno, że nawet niezmiernie mała różnica w średnicy naczynia wpływa nader silnie na wielkość napotykanego oporu. Chociaż naczynia włoskowate są tak wąskie, że z trudem przeciskają się przez nie erytrocyty, niemniej jednak ogólna ich powierzchnia jest nieprawdopodobnie wielka. Oto obliczono, że całkowita powierzchnia układu włoskowatego umięśnienia u człowieka wynosi około 6300 m2, co jest wielkością niewspółmiernie wielką w porównaniu z wielkością powierzchni zewnętrznej ciała ludzkiego, wynoszącej przeciętnie 1,80 m2 Bardziej współmiernymi są powierzchnie oddechowe płuc, wynoszące 100 m2, a zwłaszcza powierzchnia ogólna erytrocytów, którą oceniają u człowieka na 3000 m2 Jak wielkie jest zagęszczenie sieci włoskowatej dowodem tego jest fakt, że w 1 cms mięśnia psa (Krogh), ogólna powierzchnia naczyń włoskowa- tych wynosi 590 cm2, co oznacza, że 1 cms krwi ma możność zetknięcia się z 5600 cm2 powierzchni tkanki mięśniowej. [hasła pokrewne: kadrema lublin, malvita grodzisk mazowiecki, medicor zaborów ]

Powiązane tematy z artykułem: kadrema lublin malvita grodzisk mazowiecki medicor zaborów