Pertuzumab z trastuzumabem i docetaksel w leczeniu przerzutowego raka piersi AD 3

Stan HER2-pozytywny potwierdzono centralnie, za pomocą immunohistochemii (z 3+ wskazującym status pozytywny) lub fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (ze współczynnikiem amplifikacji .2,0 oznaczającym status pozytywny) . Pacjenci kwalifikowali się, niezależnie od tego, czy mieli mierzalną chorobę czy chorobę nie-mierzalną. Stan receptora hormonalnego guza określono miejscowo. Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne to wiek 18 lat lub starszy, frakcja wyrzutowa lewej komory w wysokości 50% lub więcej na początku badania (określona za pomocą echokardiografii lub skanowanie bramek wielokrotnych bramkowanych) oraz Stan wydajności grup wschodni Cooperative Oncology (ECOG) 22 0 lub (przy czym 0 wskazuje, że pacjent jest w pełni aktywny i jest w stanie wykonywać wszystkie czynności z predisease bez ograniczeń i wskazuje, że pacjent jest ograniczony fizycznie, ale jest ambulatoryjny i może wykonywać pracę o charakterze lekkim lub siedzącym). Przed randomizacją pacjenci mogli otrzymać jedno leczenie hormonalne z powodu przerzutowego raka piersi. Pacjenci mogli otrzymać chemioterapię adiuwantową lub neoadiuwantową z trastuzumabem lub bez niego przed randomizacją, w odstępie co najmniej 12 miesięcy pomiędzy zakończeniem leczenia adiuwantem lub neoadiuwantem a rozpoznaniem przerzutowego raka piersi. Kryterium wykluczenia było leczenie przerzutowego raka piersi (innego niż opisany powyżej), przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego, wcześniejsza ekspozycja na skumulowaną dawkę doksorubicyny przekraczającą 360 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała lub jej odpowiednik, wcześniejszy spadek frakcja wyrzutowa lewej komory do mniej niż 50% w trakcie lub po wcześniejszym leczeniu trastuzumabem oraz obecne niekontrolowane stany medyczne, które mogą ograniczać zdolność pacjenta do podjęcia terapii.
Procedury
Pacjenci otrzymywali dawkę nasycającą wynoszącą 8 mg trastuzumabu na kilogram masy ciała, a następnie dawkę podtrzymującą wynoszącą 6 mg na kilogram co 3 tygodnie do progresji choroby, zgodnie z oceną badacza na podstawie dowodów radiologicznych, cytologicznych lub fotograficznych, lub rozwój efektów toksycznych, których nie można skutecznie zarządzać. Docetaksel podawano co 3 tygodnie w początkowej dawce 75 mg na metr kwadratowy; według uznania badacza dawkę można zwiększyć do 100 mg na metr kwadratowy, jeśli profil efektu ubocznego był do przyjęcia. Zgodnie z protokołem, badacz może zmniejszyć dawkę o 25%, z 75 mg na metr kwadratowy do 55 mg na metr kwadratowy lub od 100 mg na metr kwadratowy do 75 mg na metr kwadratowy, jeśli lek miał działanie toksyczne. Zalecono, aby pacjenci otrzymywali co najmniej sześć cykli docetakselu. Pertuzumab lub placebo podawano w ustalonej dawce nasycającej 840 mg, a następnie 420 mg co 3 tygodnie do progresji choroby lub rozwoju efektów toksycznych, których nie można było skutecznie opanować.
[hasła pokrewne: masc na siniaki, przychodnia domagalskiego radom, dentus szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: dentus szczecin masc na siniaki przychodnia domagalskiego radom