Bezlotoksumab w zapobieganiu nawracającym zakażeniom Clostridium difficile ad

Bierna lub czynna immunizacja przeciwko toksynom A i B C. difficile jest ochronna u zwierząt, które są prowokowane toksykogennym C. difficile, 7-9, co podkreśla kluczowe znaczenie toksyn w wywoływaniu objawów infekcji C. difficile. Względne znaczenie biologiczne toksyn A i B w zakażeniu C. difficile jest kontrowersyjne, ale może być zależne od gatunku gospodarza. 10-12 Neutralizacja obu toksyn wydaje się być konieczna dla maksymalnej ochrony u gryzoni, ale pojawia się sama neutralizacja toksyny B być wystarczające u prosiąt.13 U ludzi poziom krążących przeciwciał przeciwko toksynie A14,15 lub toksynie B16 został skorelowany z ochroną przed pierwotną i nawrotową infekcją C. difficile.
Nowym podejściem do zapobiegania nawracającej infekcji C. difficile jest podawanie przeciwciał monoklonalnych przeciwko toksynom C. difficile (oprócz terapii antybiotykowej) jako formie odporności biernej. Actoxumab (MK-3415 / GS-CDA1 / CDA1) i bezlotoksumab (MK-6072 / MDX-1388 / CDB1) są w pełni ludzkimi przeciwciałami monoklonalnymi, które wiążą i neutralizują odpowiednio toksyny A i B C. difficile. U pacjentów otrzymujących metronidazol lub wankomycynę w zakażeniu C. difficile stwierdzono, że pojedyncza infuzja dożylna Actoxumab-bezlotoksumabu wiąże się ze znacznie mniejszą częstością nawracających zakażeń niż w grupie placebo (7% [7 z 101] w porównaniu z 25% [ 25 z 99], P <0,001), 17 natomiast leczenie wspomagające samym actoxumabem nie było 16. W dwóch globalnych badaniach fazy 3 zbadaliśmy bezpieczeństwo i skuteczność bezlotoksumabu, zarówno pojedynczo, jak i w połączeniu z actoxumabem, w zapobieganiu nawrotom. Zakażenie C. difficile.
Metody
Oględziny próbne
MODYFIKACJA I i MODYFIA II to randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badania prowadzone w 322 ośrodkach w 30 krajach od listopada 2011 r., Do 22 maja 2015 r. Obie próby przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej i przepisami Deklaracja Helsińska. Protokoły i poprawki zostały zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny na każdym stanowisku badawczym. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników przed rozpoczęciem badania. Testy MODIFY I i MODIFY II zostały zaprojektowane przez przedstawicieli Merck i przez doradców akademickich. Wszystkie dane zostały zebrane przez badaczy i związany z nimi personel strony, analizowane przez statystyków Merck i interpretowane przez autorów. Pierwsi, drudzy i ostatni autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu przy pomocy lekarza pisarza, który jest pracownikiem firmy Merck. Wszyscy autorzy brali udział w recenzowaniu i redagowaniu manuskryptu, zatwierdzali nadesłane wersje, mieli pełny dostęp do danych (w ramach umów o poufności), i ręczyli za dokładność i kompletność danych oraz za wierność prób protokołom, które są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Uczestnicy i procedury
Uczestnikami byli dorośli z pierwotnym lub nawracającym zakażeniem C. difficile, którzy otrzymywali doustne standardowe antybiotyki (metronidazol, wankomycynę lub fidaksomycynę, wybrane przez lekarza prowadzącego) na 10 do 14 dni
[hasła pokrewne: masc na siniaki, climea test menopauzalny, hipertrójglicerydemia ]

Powiązane tematy z artykułem: climea test menopauzalny hipertrójglicerydemia masc na siniaki