Antygeny wywolujace anafilaksje sa odporne na dzialanie wyzszych cieplot

Antygeny wywołujące anafilaksję są odporne na działanie wyższych ciepłot. Surowica normalna ogrzana do 70° traci swoje własności uczulające i trujące, natomiast surowica rozcieńczona zachowuje swoje właściwości uczulające i trujące nawet przy ogrzaniu do 100°. Świadczy to o tym, że działanie -surowicy zależy w znacznej mierze od stanu fizyko-chemicznego koloidów, zawartych w surowicy. Białka bowiem w surowicy nie rozcieńczonej i nagrzewanej ulegają szybko ścinaniu się (koagulacji) i w wyniku wypadają z roztworu, natomiast w surowicy rozcieńczonej ścinanie się występuje znacznie trudniej i białka trudniej wypadają. Wyraźny wpływ na antygeny wywołujące anafilaksję wywiera oddziaływanie środowiska, w jakim się one znajdują. Zwiększenie zasadowości osłabia ich działanie, zwiększenie kwasowości natomiast znacznie je uczynnia. Doświadczenia np. wykazały, że antygen znajdujący się w środowisku o pH = 2,5 jest bardziej czynny niż o pH = 10. [patrz też: womp płock, wit c lewoskretna, provivo lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: provivo lublin wit c lewoskretna womp płock